Nurmiyati, S.Pd., M.Si.

Nurmiyati, S.Pd., M.Si.

Bendahara II

Nama  Nurmiyati, S.Pd, M.Si
 NIP  198505022009122006
 TTL  Kulon Progo, 02 Mei 1985
 Jurusan / Prodi  Pend. MIPA / Biologi
 Email  nurmiyati_hartoyo@yahoo.co.id
 Website  http://nurmiyati.staff.fkip.uns.ac.id
 Riwayat Pendidikan  S1 :FKIP UNS, 2007
Bidang Ilmu : Pendidikan Biologi
S2 :Biosain PPs UNS, 2009
Bidang Ilmu : Biologi
 Keahlian  Keanekaragaman dan Klasifikasi Cryptogamae